“De rollator Revolutie” door Toneelvereniging Excelsior krijgt vorm.

Er wordt hard gewerkt tijdens de repetitieavonden van toneelvereniging Excelsior op de woensdagavond op de Heische Tip. De bedrijven zijn “gezet” zoals dat heet, d.w.z. waar moet ik staan, hoe moet ik lopen etc. etc. en alle leden oefenen zich suf om de teksten in hun hoofd te krijgen. Het verhaal gaat vorm krijgen en wordt als het ware als losse puzzelstukjes in elkaar geschoven als een mooie, grappige puzzel om naar te kijken. Nu dit vorm gaat krijgen komen ook de andere taken om de hoek kijken zoals rekwisieten, toneelbouw, kleding, drukwerk, sponsoring etc. Gelukkig hebben we nog een paar maanden de tijd om ook dit vorm te geven. Waar het vooral om draait bij Excelsior is de lol die we hebben tijdens de repetities en die is er volop. “De rollator revolutie” wordt een stuk met overdreven, komische situaties met uitgesproken typetjes, precies zoals een blijspel bedoeld is. Noteer daarom in uw agenda: 4 – 5 – 11 en 12 november Heische Tip “De rollator revolutie”.